دعوت به بازدید از غرفه شرکت کامپوزیت مکرر در سیزدهمین نمايشگاه بين المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدنی، ماشین آلات راه سازی و ساختمان و صنایع وابسته - ایران کان مین2017 

13 تا 16  آبان ماه 1396
سالن 7 غرفه 42
ساعت بازدید 9 الی 17
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران


سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن