بنتونیت چیست ؟

بنتوتيت ماده اي است معدني و از خانواده رسها كه با قدمت 16 ميليون سال قبل در اثر هوازدگي و فرسايش سنگهاي آذرين بوجود آمده است و واكنش هيدراتاسيون بنتونيت به سرعت در مجاورت آب انجام شده و در اثر اين فرآيند تورم اتفاق مي افتد و بنتونيت به ژله اي تبديل ميگردد كه ميتواند از عبور مايعات و گازها جلوگيري نمايد ( Swelling )
اين ماده ژله اي در بين دو لايه تكستايل محصور شده و فيلم آببندي را به ضخامت 6 ميليمتر ايجاد مي نمايد بنتونيت مورد استفاده در توليد اين محصول از دو نوع سديم بنتونيت و كلسيم بنتونيت ميباشد كه هر يك با توجه به ساختار مولكولي خود داراي خواصي متفاوت هستند . متداول ترين نوع بنتونيت مورد استفاده ، بنتونيت سديم فعال (Active sodium bentonite )است كه بصورت پودر نرمي مابين دولايه ژئوتكستايل قرار مي گيرد . بنتونيت سديم داراي قابليت تورم تا 15 برابر حجم اوليه خود در حالت آزاد و در مجاورت آب و رطوبت ميباشددر صورت سوراخ شدن احتمالي اين لايه در هنگام نصب و يا عمليات خاكي ، اين محصول با توجه به خاصيت تورمي بنتونيت امكان اصلاح سواخهاي بوجود آمده را داراست ، با توجه به عدم نياز به ( Self – healing ) يا خاصيت خود ترميمي استفاده از دستگاه جوش تخصصي ، نصب اين محصول به نسبت عايع هاي پليمري بسيار سريعتر و آسانتر مي باشد . بنتونيت سديم در مجاورت سيالات خنثي نظير آب شيرين به خوبي منبسط مي شود اما در صورتي كه غلظت برخي يونها نظير كلر، سديم و منيزيم در سيال زياد باشد مانع از تورم كامل و كاهش نسبي نفوذناپذيري آن خواهد شد. جهت استفاده در اين موارد، بنتونيت سديم را پليمريزه ميكنند كه تا حد زيادي در بهبود خاصيت تورم بنتونيت موثر است . همچنين بنتونيت در مجاورت سيالات هيدروكربني منبسط نمي شود كه در چنين مواردي جهت دستيابي يه غشاء آب بند مي بايست (Pre- hydration) نمود و قبل از آنكه رطوبت از بين برود از مجاورت با سيال يعني در مرحله نصب، پيش آبدهی (De-hydration) روي آن را با خاك يا بتن پوشش داد.
 نوع ديگر رس بنتونيت مورد استفاده در توليد جی سی ال بنتونيت كلسيم است، كه بدليل ميزان تورم كمتر و جذب آب كندتر، عموما داراي كاربرد كمتري نسبت به بنتونيت سديم ميباشد.