کاربرد ایزوبنت - جی سی ال در لندفیل 


1. پوشش محل دفن زباله ها

لندفیل بسته به نوع زباله‌هایی که در آن دفع می شود به انواع زیر دسته بندی می شود:

 زباله های خطرناک
 زباله های بهداشتی
 زباله های جامد شهری


چرا  لندفیل (محل دفن پسماندها) به صورت بهداشتی ساخته می شود؟
o به منظور جلوگیری از انتقال شیرآبه خطرناک لندفیل به محیط و به موجب آن آلودگی خاک و آبهای جاری و زیرزمینی، محل دفن پسماند را به صورت بهداشتی اجرا می نمایند.یعنی با استفاده از لایه های عایق ژئوسینتتکی سلول دفن زباله از محیط ایزوله می شود. 

مفهوم محل دفن زباله ( لندفیل )

 
لندفیل

اجزای کلی لاینرهای به کار رفته در لندفیل بهداشتی شامل موارد ذیل می‌باشد:

استاندارد آمریکا(EPA) در مورد پوشش نهایی پسماند خطرناک


پوشش نهایی پسماند جامد شهری استاندارد آمریکا (EPA)

استاندارد آمریکا(EPA) در مورد پوشش کف پسماند خطرناک


پوشش کف پسماند جامد شهری استاندارد آمریکا (EPA)

 
پوشش کف- استاندارد اروپایی

 
همانطور که ملاحظه می شود در تمام سیستمهای لندفیل اشاره به خاک رس استاندارد کوبیده شده است. جی سی ال به دلیل قابلیت نصب با سرعت بیشتر نسبت به خاک رس کوبیده شده (CCL)، قیمت تمام شده پائینتر و کیفیت نهایی مطمئن تر به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. تهیه خاک رس استاندارد بسیار مشکل و هزینه بر است. جدول ذیل مشخصات خاک رس استاندارد را نشان می دهد:

مشخصات فنی پوشش های رسی کوبیده شده که باید در محل دفن مورد استفاده قرارگیرد:


مقایسه اجمالی بین GCL و CCL(رس کوبیده)


لندفیل تهران، تبریز، قزوین و تعدادی لندفیل به شکل پایلوت در ایران با استفاده از جی سی ال  اجرا شده است.
سیزده محل دفنی که در کشور طراحی شده است، در هفت لندفیل از محصولات ژئوسنتتیک استفاده شده و در دو لندفیل تنها از محصول GCL استفاده گردیده است.