كاربرد ايزوبنت جی سی ال در كانال


دلیل آب بندی کانال ها

به منظور افزایش راندمان در کانالهای انتقال و توزیع آب، خصوصاً زمانیکه کانال از خاکهای مسئله دار عبور داده می شود، آب بندی کانال اهمیت ویژه پیدا می کند.
انواع خاک های مسئله دار :
- خاک های متورم شونده
-خاک های واگرا
-خاک های رمبنده
- خاک های با قابلیت حل بالا

 
خاکهای مسئله دار و تخریب کانال


روش استفاده از جی سی ال  در کانالها (برای عبور از خاکهای مسئله دار)
- ملاحظات فنی/اقتصادی و  اجرایی جی سی  ال  با پوشش نهایی بتنی
در این روش یک لایه جی سی ال  برروی خاک قرار گرفته و یک لایه بتنی غیر مسلح به روی آن ریخته می شود.
•          این روش مبتنی بر آب بندی بوده و مشکل خاک های مسئله دار را تا زمان طولانی و در صورت عملکرد مناسب حل می کند.
•          نصب آن سریع و آسان و بدون نیاز به فعالیت های کنترل کیفی خاص است.
•          مقاومت مکانیکی بالا در برابر سوراخ شدگی باعث می شود که در حین اجرا عملیات با سرعت و راحتی انجام شود و به محصول آسیب وارد نیاید.
•          خاصیت ترمیم خود به خودی (Self healing) محصول باعث می شود که اطمینان از عملکرد بالا رفته و اگر آسیبی به محصول وارد آمد خود به خود 
            ترمیم شود.
•          عملکرد دراز مدت محصول GCL با توجه به آزمایشات انجام شده اثبات شده است (بنتونیت و ژئوتکستایل).
•          در مقایسه با سایر آببند کننده های کانال استفاده از GCL با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر قابل انجام است.

ملاحظات فنی/اقتصادی با اجرای جی سی ال با پوشش نهایی خاکی
در این روش یک لایه جی سی ال  بر روی خاک قرار گرفته و یک لایه خاکی به عنوان سربار بر روی آن قرار می گیرد. ضخامت لایه خاکی باید حداقل 20 سانتیمتر باشد.
•          نوع پوشش خاکی به شیب کناره ها و سرعت آب بستگی دارد و هزینه اجرا نیز متناسباً به این موضوعات و همینطور در دسترس بودن نوع قرضه
            انتخابی بستگی دارد.
•          در کانالهای خاکی با سرعت پایین و عرض زیاد گزینه بسیار اقتصادی است.
•          در بررسی این گزینه باید به صورت موردی عمل نمود.
•          این گزینه کلیه برتری های پیش گفته در مورد جی سی ال  را داراست.