كاربرد ايزوبنت- جی سی ال در ساختمان


سازه ها با فونداسیونهای عمیق با مشکل بالا بودن سطح آب زیرزمینی مواجه هستند. جی سی ال در اکثر موارد شرکت های مشاور و پیمانکار فعال در عرصه ساختمان را در جلوگیری از ورود آب به طبقات زیرین ساختمان از طریق آب بندی فونداسیون ها و دیوارهای حائل یاری خواهد رساند. به دلیل اجرای ساده تر و داشتن استانداردهای معتبر جهانی در این امر در مقایسه با آب بند کننده های مشابه، GCL با استقبال فراوانی مواجه شده است.
در این راستا برای آب بندی فونداسیونهای عمیق ازنوعی جی سی ال  خاص ساختمان، که دارای ویژگی های مطلوبی می باشد، استفاده می شود.

ویژگیهای محصول (ISOBENT (GCL  مورد استفاده در ساختمان

تورم بیشتر
کیفیت ویژه بنتونیت مورد استفاده در این محصول قابلیت تورم بیشتری را برای ISOBENT نسبت به انواع دیگر فراهم می نماید. این قابلیت لازمه عملکرد مورد نظر برای آب بندی سازه های زیرزمینی است. به همین دلیل در این محصول از بنتونیت با قابلیت بالای اتساع استفاده می شود.
به علت کیفیت اتساع بهتر این محصول از دست دهی آب در آن نسبت به انواع دیگر ISOBENT کمتر است.

ایزوبنت جی سی ال

اتصال ISOBENT به بتن
ایزوبنت ( جی سی ال ) دارای چسبندگی فوق العاده خوب به بتن می باشد.