کارخانه گروه صنعتی مکرر

کارخانه  شرکت كامپوزيت مكرر در شهر صنعتی جدید لیا در شهر قزوین واقع شده است که متراژ آن 5077 مترمربع بوده و سالن تولید آن 3200 مترمربع و دارای ساختمان اداری به متراژ 300 متر میباشد.

کارخانه شرکت کامپوزیت مکرر